Reparatie chirurgisch instrumentarium

Reparatie instrumentarium Hoe uitmuntend de kwaliteit van de door ons geleverde chirurgische instrumenten ook is, u kunt zelf constateren dat het dagelijkse gebruik altijd zijn sporen nalaat. Het is daarom een geruststellende gedachte, dat wij over de kennis en ervaring beschikken om uw met zorg geselecteerde instrumenten (-sets) in topconditie te houden. Mocht een defect niet meer te herstellen zijn of is reparatie (te) kostbaar dan vindt vooraf overleg met u plaats over de dan te maken keuze.


Uw te repareren instrumenten kunt u sturen naar:

Medical Workshop
Antwoordnummer 383
9700 VB GRONINGEN

Gerepareerde instrumenten worden retour gezonden inclusief portvrije enveloppe met doosje voor eventuele nieuwe reparatie zendingen.

Voorbeeld van een Moria 17163 pincet vóór en na reiniging/reparatie: