Radner leeskaart

De eerste gestandaardiseerde en als beste beoordeelde Nederlandstalige leeskaart!

In 1998 ontwikkelde de Oostenrijkse oogarts professor Radner de Radner leeskaart. Op initiatief en onder begeleiding van Dr. Kristel Maaijwee is in 2005 gestart met de ontwikkeling van een Nederlandse versie van de Radner leeskaart.

De Radner leeskaart is gebruiksvriendelijk en een vaste toegevoegde waarde voor de dagelijkse praktijk van de oogarts, low vision specialist, orthoptist, optometrist tot huisarts, bedrijfsarts en opticien.
De leesvisus is af te lezen in decimalen en logaritmische schaal. Tevens is de M grootte vermeld. De leesvisus is direct af te lezen voor de testafstanden van 25, 40 en 60 cm (computer afstand). Voor de andere leesafstanden is een omrekeningsfactor vermeld.

De Radner leeskaart bevat een gebruiksaanwijzing en 5 leeskaarten: drie met zinnen, één met cijfers en één met Landoltringen.